Pravidla soutěže

Statut a pravidla marketingové akce
„Gorenje Sales Promotion 2020 CZ a SK“

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce „Gorenje Sales Promotion 2020 CZ“ (dále jen „akce“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 

1. Pořadatel a organizátor akce

 

Pořadatelem akce je společnost GORENJE spol.s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Innovate, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, IČ: 26705745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598 (dále jen „organizátor“).

 

2. Termín a místo konání akce

 

Akce probíhá v termínu od 21. září 2020 00:00:01 hod do vyčerpání zásob spotřebičů – akčního výrobku, jak je definován dále v tomto statutu, nejpozději však do 31. prosince 2020 23:59:59 hod (dále jen „doba konání akce“) výhradně v autorizovaných prodejnách domácích spotřebičů značky Gorenje se sídlem v České republice, resp. v autorizovaných e-shopech spotřebičů značky Gorenje, provozovaného osobou se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky (dále jen „místo konání akce“).

V době konání této akce probíhá paralelní akce na území Slovenské republiky. Statut upravující akci probíhající na území Slovenské republiky je k dispozici na www.mamparu.sk

Tento statut upravuje pouze akci probíhající na území České republiky, resp. vztahuje se pouze na zájemce (soutěžící) vymezené v těchto pravidlech.

 

3. Účastníci akce

 

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „zájemce“).

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli akce, organizátorovi, jakož i osoby jim blízké dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je osobou v pracovním nebo obdobném vztahu k uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Nepředané výhry propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníkem akce se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku 4 (dále také „soutěžící“ nebo „účastník“).

 

4. Princip a podmínky akce

 

Účastník se zapojí do akce tak, že si v době konání akce:

 • Zakoupí akční výrobek – domácí spotřebič pračku značky Gorenje konkrétně z těchto uvedených modelů:

737035

WE62SDS

737742

WE72SDS

737442

W2E72SDS

734828

WEI72S3S

737040

WEI74SDS

736524

WEWI72S3S

737430

W2EI74SDS

737444

W2A74SDS

737777

WEI84SDS

737036

WE74CPS

737368

W2EI84CS

734829

WEI843S

737039

WEI84CPS

734830

WA843S

737081

WA84CS

737369

W2A84CS

735482

WEI863S

737056

WEI94CS

734984

WA963PS

729414

WS168LNST

 

(dále jen „akční výrobek“), a to v kterémkoliv místě konání akce, přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku / fakturu (daňový doklad), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dál jen „akční účtenka“). Za akční výrobek se považuje výhradně nový výrobek; z akce jsou tak vyloučeny bazarové a servisované výrobky či výrobky jakkoliv používané.

 • v době konání akce, nejpozději však dne 14. 1. 2020, navštíví webové stránky umístěné na URL adrese mamparu.cz (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) provede on-line registraci tak, že:
 • Vyplní své kontaktní údaje:
  • jméno, příjmení, věk
  • doručovací adresa,
  • kontaktní telefon,
  • kontaktní e-mail,
  • model akčního výrobku,
  • místo nákupu
  • název prodejce,
  • datum nákupu

V okamžiku vyplňování registračního formuláře musí mít účastník již k dispozici akční účtenku, tj. akční účtenka musí být účastníkovi již v době on-line registrace řádně doručena.

 • Udělí prostřednictvím zaškrtávacích políček souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel.
 • Nahraje datový soubor s naskenovanou akční účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení akčního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 5 MB).
  a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi akce prostřednictvím tlačítka „odeslat“ (dále jen „on-line registrace“).
 • Ponechá si svou účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na výhru.
 • Za úplně vyplněný registrační formulář se považuje pouze takový registrační formulář, do kterého účastník vyplnil všechny výše uvedené údaje úplně a pravdivě. Pořadatel pro odstranění pochybností uvádí, že vystavení dokladu o zaplacení, jakož i jeho celková úhrada, musí být provedena v době konání akce před samotnou on-line registrací.
 • Účastníci se mohou účastnit akce opakovaně vždy se zakoupením dalšího akčního výrobku a provedením nové on-line registrace. Výjimkou je situace, kdy jedna akční účtenka dokumentuje koupi více kusů akčního výrobku. Pak účastník může nahrát do registračního formuláře tutéž účtenku i opakovaně, a to tolikrát, kolik koupených akčních výrobků účtenka dokumentuje.
 • V akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku, ze zaslaného dokladu o koupi akčního výrobku, resp. z účtenky musí být patrno, v jaký den, v jakou hodinu a na jakém místě účastník zakoupil akční výrobek, resp. jaký typ akčního výrobku byl předmětem této koupě).
 • Do akce nebudou zařazeny registrační formuláře nesplňující stanovené podmínky Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku na účast v akci či na výhru od takového účastníka originál účtenky, případně i další nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku účastníka) a dále také předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy model akčního výrobku, dle tohoto článku odst. 1). Pokud účastník nepředloží na vyzvání organizátorovi účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch organizátora akce, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
 • Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, zaniká nárok na výhru.

 

5. Výhry v akci, výherci

 

V akci se hraje o tyto výhry :

 • Výhra: Dárkové vouchery v následujících hodnotách:
  • 5 000,- Kč,
  • 1 000,- Kč,
  • 500,- Kč,
  • 20 % sleva na nákup

Dárkové vouchery je možné uplatnit na nákup v kamenných prodejnách společností Intersport Česká republika s okamžitou platností od doručení příjemci, nebo v e-shopu www.Intersport.cz od 1. 11. 2020. Platnost voucheru je 4 roky od vydání.

Slevový kód smí výherce při nákupu použít pouze jednou. Výherce není oprávněn jej sdílet s třetí osobou. Slevový kód je platný do 28.02.2021, potom je již nelze využít.

Sleva 20% neplatí:

 • na zlevněné zboží.
 • na zboží z letáků a slevových knížek.
 • nelze ji kombinovat s jinými akčními nabídkami a slevovými kupony.
 • neplatí na kola včetně odrážedel, elektrokola a sortiment značky Kostka a Crussis, fitness stroje.
 • neplatí na dárkové poukázky a servis.

O výhercích rozhodne aplikace „Odměňte se za nákup“ (dále jen „soutěžní aplikace“), která se soutěžícímu zobrazí po provedení on-line registrace. Prostřednictvím této aplikace si účastník po vytvoření on-line registrace vylosuje jednu z výher uvedených v tomto článku výše. Soutěžící může v aplikaci losovat tolikrát, kolik on-line registrací v rámci této akce provedl.

Výhercem se může stát pouze soutěžící, který v době konání akce splnil veškeré podmínky akce a provedl on-line registraci svého akčního výrobku řádným a úplným způsobem. Výhru tak za podmínek uvedených výše získá každý soutěžící, který zcela splňuje podmínky této akce (dále jen jednotlivě jako „výherce“ a společně jako „výherci“).      
Slevu lze uplatnit v kamenných prodejnách INTERSPORT Česká republika níže uvedených a e-shopu www.intersport.cz.

INTERSPORT Praha Letňany

Veselská 663
190 00 Praha 9

INTERSPORT Praha Harfa

Českomoravská 2420/15a
190 03 Praha – Vysočany

INTERSPORT Čestlice

U Makra 123
251 01 Čestlice

INTERSPORT Praha Atrium Flora

Vinohradská 149
130 00 Praha 3

INTERSPORT Praha Butovice

Radlická 117
158 00 Praha 5

INTERSPORT Brno Olympia

U Dálnice 777
664 42 Brno-Modřice 

INTERSPORT Plzeň

Písecká 1093/6
312 00 Plzeň-Černice

INTERSPORT Hradec Králové

Brněnská 1825/23a
500 09 Hradec Králové

INTERSPORT Liberec

České mládeže 456
460 03 Liberec 3

INTERSPORT Mladá Boleslav

třída V. Klementa 1459
293 01 Mladá Boleslav

INTERSPORT Pardubice

Masarykovo nám. 2799
530 02 Pardubice

INTERSPORT Kolín

Rorejcova 906
280 02 Kolín IV.

INTERSPORT Ostrava Karolina

Jantarová 3344/4
702 00 Ostrava 2 - Moravská Ostrava 

INTERSPORT Olomouc

Polská 1
779 00 Olomouc 

INTERSPORT Opava

U Fortny 49/10
746 01 Opava

INTERSPORT Zlín–Malenovice

3. května 1170
763 02 Zlín-Malenovice

INTERSPORT Zlín Zlaté Jablko

Náměstí Míru 174
760 01 Zlín 

INTERSPORT Most

Radniční 3400
434 01 Most

INTERSPORT Teplice

Náměstí svobody
415 01 Teplice 

INTERSPORT Jablonec

Komenského 18
46601 Jablonec nad Nisou 

 

6. Kontaktování výherce a doručení výher

 

Výherci budou o své výhře informováni e-mailem zaslaným obratem po skončení doby možného provedení on-line registrace dle čl. 4 odst. 2 tohoto statutu, a to na emailovou adresu, kterou uvedli v registračním formuláři.

Výhra bude výhercům zaslána elektronickou nebo pozemní poštou na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byli informováni o výhře dle výše uvedeného odstavce a současně po ověření nároku na výhru.

Pořadatel akce neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím elektronické či pozemní pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na uvedenou elektronickou či fyzickou adresu nebo jinak předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

 

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

 

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat, a rovněž tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Odesláním registračního formuláře bere soutěžící na vědomí, že pro účely vedení této marketingové akce, je nutné zpracování osobních údajů dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování je účast v akci potvrzená projevením souhlasu s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti akce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce.

Účelem zpracování je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení marketingové akce a kontrola a předání výher.

Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek akce a pro případ potřeby volby náhradního výherce.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu pěti let od skončení akce.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu: registračního formuláře (a to zejména jméno a příjmení, věk, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail), a dále údaj o zapojení se do akce, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je mimo jiné organizátor akce.

Poučení o právech:

Subjekt (účastník) má práva dle článku 12–23 Nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: gorenje@mamparu.cz.

Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:

V případě, že k tomu soutěžící udělí souhlas (zaškrtnutím příslušného políčka), souhlasí rovněž se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel „Podmínky zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu“. V příloze těchto pravidel soutěžící nalezne podrobné informace o účelu zpracování osobních údajů, poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu a dále informace o příjemcích a orgánu dozoru včetně možnosti podat stížnost.

 

8. Další ustanovení

 

 • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 • Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné reklamovat. Výhry není možné jinak alternativně plnit.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.
 • Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v akci. Výhry nezískají účastníci, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.
 • Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
 • Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher z akce. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly akce.
 • Vymáhání účasti v akci či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním akčních výrobků.
 • Výhry, které nebylo možné v akci rozdělit či přidělit, nebo se nepodařilo je jinak výherci doručit, propadají ve prospěch pořadatele akce k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 • Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • V případě rozporu znění tohoto statutu a zkrácených pravidel má přednost znění těchto úplných pravidel akce.
 • Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na internetových stránkách mamparu.cz
 • V případě jakýchkoliv dotazů se účastník může obrátit na  infolinku: +420 725 377 703 (po-pá od 12 do 15 hod.) nebo elektronicky na gorenje@mamparu.cz

 

Statut a pravidla soutěže

„gorenje #mamparu“

 

Česká republika

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce „gorenje #mamparu“ (dále jen „akce“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 

1. Pořadatel a organizátor akce 

Pořadatelem akce je společnost GORENJE spol.s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Innovate, s.r.o., se sídlem Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 26705745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598 (dále jen „organizátor“).

 

2. Termín a místo konání akce

Akce probíhá v termínu od 16. října 2020 00:00:01 hod do 31. prosince 2020 23:59:59 hod (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky, a to výhradně prostřednictvím sociální sítě Instagram, konkrétně na oficiálním profilu pořadatele @gorenje_cz (dále také jako „soutěžní profil IG“), a dále prostřednictvím webové stránky https://www.facebook.com/gorenjeCZ/ - oficiální facebookové stránky pořadatele (dále také jako „soutěžní profil FB“) (soutěžní profil IG a soutěžní profil FB dále také společně jako „místo konání akce“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram ani Facebook a nijak s nimi nesouvisí.

 

3. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která má od okamžiku zveřejnění odpovědi na soutěžní zadání na soutěžním profilu IG a/nebo FB, a dále nepřetržitě až do okamžiku vypořádání výher v akci, aktivní autentický profil na sociální síti Instagram a/nebo Facebook, splňující podmínky sociální sítě Instagram a/nebo Facebook, splňuje-li i dále uvedené podmínky akce (dále také „zájemce“).

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli akce, organizátorovi, jakož i osoby jim blízké dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je osobou v pracovním nebo obdobném vztahu k uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Nepředané výhry propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Účastníkem akce se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku 4 (dále také „soutěžící“ nebo „účastník“).

 

4. Princip a podmínky akce

 • Organizátor zveřejní v místě konání akce příspěvek se soutěžním zadáním (dále jen „soutěžní zadání“). Předmětem soutěžního zadání bude výzva soutěžícím ke zveřejnění odpovědi na soutěžní zadání, a to formou komentáře k soutěžnímu zadání (dále jen „soutěžní odpověď“).
 • Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže svou odpověď zveřejní na soutěžním profilu IG a/nebo soutěžním profilu FB formou komentáře k soutěžnímu zadání. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svůj komentář následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář obsahující soutěžní odpověď. Duplikováním odpovědí se nezvyšuje šance na výhru.
 • Podmínkou pro účast soutěžícího do soutěži je jeho sledování oficiálního FB profilu Gorenje a/nebo IG profilu gorenje_cz.
 • Zájemce je zařazen do akce, a stává se soutěžícím, okamžikem zveřejnění soutěžní odpovědi ze svého profilu na sociální síti IG a/nebo FB na soutěžní zadání umístěné na soutěžním profilu IG a/nebo soutěžním profilu FB (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).
 • Každý účastník může zveřejnit soutěžní odpověď na soutěžním profilu IG, a zároveň i na soutěžním profilu FB, a zvýšit tak svoji šanci na výhru. V tomto případě je účastník do akce registrován s dvěma soutěžními registracemi.
 • Každý jednotlivý soutěžící se smí akce zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Instagram a/nebo Facebook, splňujícím podmínky sociální sítě Instagram/Facebook. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící z akce bez náhrady vyřazen.
 • Do akce nebudou zařazeny soutěžní odpovědi zveřejněné mimo dobu konání akce či soutěžní odpovědi jinak nesplňující stanovené podmínky akce. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech.
 • Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nefunkčnost soutěžního profilu IG/FB.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku na účast v akci či na výhru od takového účastníka doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku účastníka). Pokud účastník nepředloží na vyzvání organizátorovi doklady splňující podmínky těchto pravidel, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele akce, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.


5. Výhra v akci, výherce

V akci se hraje o tuto výhru:

Lodí z Děčína do Hamburku! - 5 dní a 4 noci pro 2 osoby

výhra bude předána v podobě voucheru od Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se kterou si výherce sjedná realizaci zájezdu

 • hodnota této výhry je celkem 37.980,- Kč vč. DPH
 • výhra obsahuje: viz https://www.labskaplavebni.cz/lodi-do-hamburku
 • Zájezd je možné realizovat v termínu 7.4. - 11.4.2021 – po uplynutí tohoto data možnost čerpat výhru zaniká bez jakékoliv náhrady.
 • Na uvedený voucher lze pouze čerpat výhru a není možné jej směnit za peníze ani za jiný zájezd v dané hodnotě.
 • Zájezd je možné (dle uzavřené smlouvy o zájezdu) realizovat i ve větším počtu osob než voucher stanovuje. V takovém případě ale není účast dalších osob součástí výhry, a veškeré náklady na jejich účast nese a hradí výherce.
 • Podmínky zájezdu se řídí smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi výhercem a Labská plavební společnost, s.r.o. a Všeobecnými smluvními podmínkami Labská plavební společnost, s.r.o.. Pořadatel ani organizátor nenesou za újmy či škody spojené se zájezdem jakoukoliv odpovědnost

(dále jen „výhra“).

 • Po ukončení akce bude ze všech účastníků akce vylosován jeden výherce. Výhercem se tak stává ten účastník akce, který v době konání akce splnil výše uvedené podmínky a zveřejnil soutěžní odpověď prostřednictvím svého profilu na sociální síti IG a/nebo FB řádným a úplným způsobem a který byl po ukončení akce vylosován ze všech účastníků akce. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

6. Kontaktování výherce a doručení výher

 • Výherce bude o své výhře informován nejpozději do 30.1.2021, a to prostřednictvím profilu na sociální síti Instagram a/nebo Facebook, se kterým se do akce zapojil (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude účastník akce požádán o odpověď na výherní zprávu, tedy doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, kontaktní adresa, email), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru (např. průkaz prokazující totožnost účastníka za účelem zjištění věku účastníka akce), a to do 30 dnů od odeslání výherní zprávy. Účastník bude dále informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud účastník ve stanovené lhůtě, tedy do 30 dní nedoručí pořadateli či organizátorovi odpověď na výherní zprávu dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude z akce vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému účastníkovi akce, jehož soutěžní odpověď byla pro tyto účely vylosována (jako náhradní vítězná soutěžní odpověď).
 • Výhra bude výherci předána osobně, a to nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek uvedených v odstavci 1.
 • V případě, že se výherci nepodaří výhru předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch pořadatele akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva  

Zveřejněním soutěžní odpovědi na sociální síti Instagram a/nebo Facebook vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Zveřejněním soutěžní odpovědi prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram a/nebo Facebook bere soutěžící na vědomí, že pro účely vedení této marketingové akce je nutné zpracování osobních údajů dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel.

Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v akci; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast účastníka akce bude ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce.

Účelem zpracování je zajištění organizace, vedení a vyhodnocení marketingové akce, kontrola a předání výher.

Osobní údaje účastníka akce budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek akce a pro případ potřeby volby náhradního výherce.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu pěti let od skončení akce.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu: údaje z instagramového a/nebo facebookového profilu soutěžícího (jméno a příjmení, příp. přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, kontaktní adresa) dle těchto pravidel, a dále údaj o zapojení se do akce, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je mimo jiné organizátor akce.

Poučení o právech:

Subjekt (soutěžící) má dle článku 12–23 Nařízení o ochraně osobních údajů zejména následující práva, a to právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@gorenje.cz

Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.

 

8. Další ustanovení 

 • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 • Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné reklamovat. Výhry není možné jinak alternativně plnit.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.
 • Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v akci. Výhru nezískají účastníci, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.
 • Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
 • Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher z akce. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výherci předány v souladu s pravidly akce.
 • Vymáhání účasti v akci či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním akčních výrobků.
 • Společnost Instagram a společnost Facebook jsou kompletně osvobozeny od závazků každým účastníkem.
 • Výhry, které nebylo možné v akci rozdělit či přidělit, nebo se nepodařilo je jinak výherci doručit, propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 • Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • V případě rozporu znění tohoto statutu a zkrácených pravidel má přednost znění těchto úplných pravidel akce.
 • Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na internetových stránkách mamparu.cz.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se účastník může obrátit na elektronicky na gorenje@mamparu.cz

V Praze, dne 3.9. 2020

 

Soutěž byla ukončena